تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

در ارتباط با مالیات بر درآمد عملکرد، مؤدی دارای تکالیفی مانند تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای است. رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات توسط سازمان امور مالیاتی براساس اظهارنامه، زمان‌بر و همراه با بروز اختلاف بین مؤدی و ممیز است. در همین راستا تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به گونه‌ای مقرر شده است تا بسیاری از مراحل زمان‌بر و بوجود آورنده اختلاف بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی را رفع و وصول مالیات را تسهیل می‌کند. مشاغل مشمول این تبصره، از امتیاز پرداخت مالیات مقطوع برخوردار خواهند شد.

چنانچه درآمد حاصل از فروش کالا و محصولات یا ارائه ی خدمات برای مشاغل و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. مالیات این دسته از مؤدیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌گردد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر ۱۳۹۴ با رعایت مفاد بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان ( ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

مطالعه بیشتر  فرار مالیاتی چیست و شامل چه مجازاتی می شود؟

چه مشاغلی مشمول این دستورالعمل نیستند؟

صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نیستند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند.

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱)  یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ  ۱۵ میلیارد تومان باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام نکرده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده‌اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

مشمولین استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیات در سال ۱۴۰۲

کلیه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱، حداکثر ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م در سال عملکرد) باشد.

این مودیان در صورتی که فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و همچنین تسلیم اظهارنامه عملکرد معاف هستند.

مزایای مشمولین تبصره ماده ۱۰۰

صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰، از مزایای زیر برخوردار می شوند:

  • معافیت از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴
  • معافیت از تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی
  • محاسبه و مطالبه مالیات بر عملکرد سالیانه مشاغل به صورت مقطوع
مطالعه بیشتر  ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

مراحل تکمیل فرم درخواست استفاده از تبصره ماده ۱۰۰

نحوه تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ برای گروه‌های شغلی مشمول استفاده از این دستورالعمل عبارتند از:

۱- مراجعه به سایت https://my.tax.gov.ir

2- تکمیل و پذیرش فرم مربوط به مالیات مقطوع به عنوان آخرین اقدام قبل از پایان خرداد ماه

متقاضیان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م، تنها با تکمیل و پذیرش فرم آنلاین رسید استفاده از تسهیلات موضوع تبصره ماده ۱۰۰، قادر به استفاده از تسهیلات مربوطه هستند. تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ به منزله تسلیم اظهارنامه است؛ در نتیجه مودیان مشمول این تبصره از تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوع

بر اساس قوانین مالیاتی ایران، مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد هر سال، تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد خواهد بود. به این ترتیب آخرین مهلت مقرر برای تسلیم فرم تعیین مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۱، پایان روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

همچنین اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را دارند، اما تمایل به استفاده از تسهیلات این ماده قانونی را ندارند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

 

 

67 / 100

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *